Правила прийому

 

   

Затверджено:наказ управління освіти                                                            департаменту гуманітарної політикиЛьвівської міської радивід 28.04.2015р. № 160р__________________ З. Довганик II.  Порядок набору та обліку дітей у ДНЗ комунальної власності м. Львова 2.1. Набір дітей до ДНЗ здійснює його керівник, відповідно до списків сформованих електронною базою даних відповідно до Правил електронної реєстрації заявок на зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова.  2.2. Позачергово зараховуються діти пільгових категорій (20% від нормативної наповнюваності відповідної вікової групи), дані вносяться в картку електронного обліку.2.3. До пільгової категорії відносяться:2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ.

2.3.2. Діти батьків – інвалідів I групи.

2.3.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф.2.3.4. Діти військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО.2.3.5. Діти військовослужбовців Служби безпеки України.2.3.6. Прокурорів і слідчих прокуратури.2.3.7. Працівників міліції.2.3.8. Діти, які перебувають під опікою.2.4. Прийом дітей ясельного віку (від 2р. до 3р.) у ДНЗ проводиться у червні-серпні поточного року. У разі недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних). 2.5.Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром на відповідних інтернет-ресурсах районних відділів освіти чи ДНЗ розміщених на порталі мережі ДНЗ Львівської області www.lvivedu.com. 2.6. Список дітей по групах у ДНЗ формується в останній декаді серпня поточного року.2.7.Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ.2.8.Впродовж усього періоду перебування у ДНЗ інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.

 

Шановні батьки!

З вересня 2013 року розпочато електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів, яка здійснюється батьками або особами, які їх замінюють, чи районним реєстратором (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади
 

 

Перед початком роботи ознайомтесь з інструкцією по електронній реєстрації для батьків.
Адміністратор електронної реєстрації дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади
Шергіна Наталія Михайлівна, завідувач ДНЗ №45
Адреса: м.Львів, вул Родини Крушельницьких, 23
Контактний телефон: 275 33 66
Графік прийому :
Понеділок: 15.00 - 17.00
Середа: 11.00 - 13.00

 

Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади м. Львова заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):

 

Про дитину:
 •  Прізвище, ім’я, по батькові.
 •  Дата народження.
 •  Дошкільний навчальний заклад, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
 •  Бажаний рік для зарахування дитини до ДНЗ.
 •  Адреса проживання. 
 •  Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
 •  Інформація про наявність встановлених пільг.
Про батьків:
 •  Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють. 
 •  Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
 •  Контактні дані (телефон, електронна адреса).
 
 
 

 

Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до  реєстратора з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів.

Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється реєстратором.

Заявник має можливість обрати лише один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини.

 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ:
 
 •  Заява батьків або особи, яка їх замінює.
 •  Медична довідка про стан здоров’я дитини Ф -26, Ф - 63 з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.
 •  Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
 •  Свідоцтво про народження дитини.

 

У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу дошкільного навчального закладу, усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами).

 

ВІДРАХУВАННЯ ДИТИНИ З ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
 
 •  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 •  на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 •  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

 

Завідувач дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за 10 календарних днів