Сторінка батьків

Заборгованості просимо не допускати!!!

Шановні батьки!

Якщо ваша заявка "відхилена" (у звязку із відсутністю місць) на

1.09.2015 року Вам необхідно до травня 2016 року написати заяву

у ДНЗ про зміну дати зарахування на 1.09.2016 року.

З червня місяця такі заяви прийматися не будуть.

Просимо взяти це до уваги!!!

 

До уваги батьків пільгових категорій!

 

Якщо Ви зареєстровані і бажаєте віддати дитину на

 

1.09.2016 року в ДНЗ №45, просимо до 20.05.2016 року

 

подати В ДНЗ довідку, що підтверджує Вашу

 

пільгову категорію

                Корисна інформація

Усі електронні заявки, дітей народжених у 2015 році, з датою реєстрації від 28.04.2015р. видалено адміністратором електронної мережі ДНЗ м.Львова з електронної мережі ДНЗ, оскільки, вони були зареєстровані неправомірно, у зв"язку з неполадками у електронній мережі ДНЗ. 

Відповідно до п.12 правил Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів м.Львова, затвердженого наказом управління освіти ДГП ЛМР від 28.04.2015р. №160р., батьки можуть зареєструвати новонароджену дитину в електронній мережі ДНЗ з 1 січня наступного року за роком народження.

Батьківський комітет інформує

Благодійна допомога від батьківського  комітету.

 

   Основну частину фінансування дошкільного закладу  становлять бюджетні кошти, проте зважаючи на той факт, що їх зазвичай бракує, дошкільний заклад потребує благодійної допомоги.

  Для розв’язання питань по здійсненню поточного ремонту, придбання іграшок, меблів, мийних засобів, господарчого інвентарю та інших потреб залучаємо батьківську  допомогу.  Отримуючи  благодійні внески та пожертви керуємось нормами Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» №531

  Співпраця дошкільного навчального закладу з батьками відбувається через посередництво батьківського комітету, функції якого у державно – громадській системі управління дошкільним навчальним закладом урегульовано Положенням про батьківський комітет дошкільного навчального закладу та затвердженого на батьківських зборах , розробленого на основі  Примірного положення затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011р. №398

  Серед основних завдань діяльності батьківських комітетів – розв’язання  питання розвитку матеріально – технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою. (п.2.2.Положення) 

Комітети мають право сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних осіб, інших коштів не заборонених законодавством України.(р.4 Положення) після ухвали відповідних рішень може передавати закладу придбані ним різні товари, а заклад забезпечує їх оформлення та використання.

   Згідно листа Міністерство освіти  і науки молоді та спорту України         «Щодо благодійних внесків» від 05.09.2013р.  прийом благодійних внесків  здійснюється виключно на добровільній основі.

     Для прийняття благодійної допомоги в дошкільному закладі видано наказ про створення відповідної комісії. Прийняття товарів, робіт і послуг здійснюється оформленням Акту прийняття – передачі основних засобів типова форма якого затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України. Потім  Акти прийняття – передачі, затверджені керівником закладу, передаються  до централізованої бухгалтерії управління освіти для взяття на облік.

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку" ми створили нову рубрику на сторінках свого сайту , в якій систематично будемо розміщувати інформацію щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дитячому садку.

Нормативна база щодо діяльність по залученню спонсорської та благодійної допомоги

в ДНЗ №45:

·         Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

·         Постанова Кабінету Міністрів від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

·         Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 №1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків"

·         Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків"

Ремонтні роботи в ДНЗ №45 в 2014-2015 н.р.

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

    

 

Придбано батьками в 2014-2015 н.р.